085 0410 140
Zeliszorg Thuiszorg arnhem

Persoons gebonden budget

Wat betekent PGB?

Persoons gebonden budget of PGB afgekort, is een subsidieregeling waarmee u zelfstandig de door u gewenste zorg kunt kopen. Hierbij kunt u zelf bepalen van wie u zorg wilt ontvangen en in welke maten u die zorg wilt.
Het voordeel van een PGB is dat u zelf bepaalt door wie, wanneer en waar u de zorg geleverd krijgt. U kiest dus zelf uw zorgverlener. Het betekent ook dat u zelf de afspraken met uw zorgverlener maakt, voor vervanging zorgt tijdens ziekte of vakantie en dat u zelf zorgdraagt voor de administratie en zorgovereenkomsten

Voor wie is het PGB?

 • Als u door een aandoening een zelfzorgtekort hebt of door een andere reden beperkt bent in uw zelfzorg en daar hulp bij nodig hebt
 • Als u of uw mantelzorger de benodigde administratie kan uitvoeren
 • U heeft een indicatie voor zorg

Eigen bijdrage en vermogen

Of u een PGB krijgt, hang niet samen met wat uw vermogen is of hoeveel u verdiend.
Wel betaald u in veel gevallen een eigen bijdrage. Deze is van toepassing op de WLZ-PGB.
Bij de bepaling van hoeveel dat voor u is, wordt uw financiële situatie wel meegenomen.
Op de website van het CAK (Centraal Administratie kantoor), die verantwoordelijk is voor de berekening en inning van de eigen bijdrage,
staat een handige rekenhulp om uw eigen bijdrage te berekenen.

Soorten PGB

Welke soorten PGB zijn er:

 • PGB via de zorgverzekeringswet (ZVW) voor als u gebruik maakt van wijkverpleging/verzorging
 • PGB via de wet langdurige zorg (WLZ) voor als u gebruik maakt van intensieve zorg voor een langere periode
 • PGB via de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Hieronder vallen o.a.:
  – Huishoudelijke hulp
  – Personen die gebruik maken van begeleiding en/of ondersteuning
  – Dagbesteding
  – Speciale hulpmiddelen

Aanvragen

Hiervoor moeten een aantal stappen doorlopen worden:

 • Bekijk onder welk zorgloket uw zorgvraag valt aangezien u bij datzelfde zorgloket uw aanvraag zal moeten doen
 • Vraag bij uw desbetreffende loket uw PGB aan. U kunt dit via de telefoon of via internet doen
 • Het zorgloket zal voor de aanvraag uw situatie bekijken en beoordelen of u een PGB krijgt, vaststellen op welke zorg u recht heeft en bepalen daarna aan welke voorwaarden u moet voldoen om de zorg te ontvangen.

Meer informatie?

Wilt u weten of het PGB iets voor u is, doe dan de test via Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een PGB.

Ook kunt u hier meer informatie vinden.

Onze zorgvuldig uigezochte en verzekerd gekwalificeerde zorgverleners hebben eerdere ervaring met klanten die een van de volgende zorg nodig hebben:

Met de hulp van Zeliszorg kunt u zo lang mogelijk thuis wonen

Uw geluk behouden door zo lang mogelijk thuis te blijven wonen!
Zorg die wij leveren

Meer informatie over zorg

Tips voor valpreventie bij ouderen thuis

Tips voor valpreventie bij ouderen thuis

Valpreventie is een essentieel onderwerp binnen de zorg voor ouderen, senioren zijn nou eenmaal meer vatbaar voor vallen en gewond raken dan de rest van de bevolking. Gemiddeld komt er iedere vijf minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een ongeluk of een val in huis (102.000 bezoeken in 2017). In maar liefst twee-derde van al deze gevallen is…

Eerste Tekenen Van Dementie

Eerste Tekenen Van Dementie

Dementie is een ernstige aandoening die miljoenen levens over de hele wereld treft. Volgens onderzoek heeft ongeveer 7,1% van alle mensen ouder dan 65 jaar last van een vorm van dementie. In feite wordt geschat dat elke 3 seconden iemand ter wereld dementie ontwikkelt. Er werd ook geconcludeerd dat het risico op het ontwikkelen van dementie na de leeftijd van…

7 Tips Over Hoe U De Beste Thuiszorg Kunt Kiezen

7 Tips Over Hoe U De Beste Thuiszorg Kunt Kiezen

De kans is ontzettend groot dat het er toch echt een keer aan zit te komen, u op een gegeven moment zorg voor uzelf of voor uw naasten moeten zoeken. Nu zijn er echt talloze soorten mogelijkheden voor waar u terecht komt. Door de vele zorgorganisaties is het nu eenmaal een stuk makkelijker om de organisatie te kiezen die het…