085 0410 140
Zeliszorg Thuiszorg arnhem

Medicijnbeleid

Als er gewerkt moet worden met medicijnen dan brengt dit altijd bepaalde risico’s met zich mee. Bij Zeliszorg staat medicatieveiligheid hoog in het vaandel, wij zorgen er altijd voor dat er een veilige omgeving ontstaat voor zowel de cliënt als voor de medewerker. Op die manier kan er op de meest optimale manier samen worden gewerkt. Dit is dan ook de reden dat wij binnen de zorgorganisatie gebruik maken van de Veilige Principes in de Medicijnketen van Zorg voor Beter. Dit is het kennisplein voor verpleging/ verzorging/ thuiszorg en eerstelijnszorg.

De Veilige Principes in de Medicijnketen

Goed, hoe werkt het nu met die Veilige Principes in de Medicijnketen? De uitgangspunten die van kracht zijn binnen deze Medicijnketen zijn de volgende:

  • Het voorkomen van fouten in de medicatieverstrekking. Middels goede en vooral professionele afspraken is het voorkomen van bepaalde risico’s een stuk makkelijker geworden dan voorheen.
  • Het bieden van optimale ondersteuning aan de cliënt binnen de eigen mogelijkheden. Dankzij deze ondersteuning zal de cliënt beter in staat zijn om het medicijngebruik te kunnen overzien.
  • Het scholen van de zorgverleners. Door middel van het bijschaven van de kennis zorgen wij ervoor dat de zorgverleners geen fouten of vergissingen maken.
  • Optimale afstemming met huisartsen en apothekers. Dankzij deze afstemming is het toedienen van de juiste medicijnen en van de juiste hoeveelheden gewaarborgd.

Nu zijn er bij iedere taak bepaalde soorten risico’s die voor kunnen komen. Dit is dan ook de reden dat wij deze altijd met u door zullen nemen voordat u bij ons het zorgtraject van start laat gaan. We laten u precies zien welke waarborgen er bestaan om risico’s te verminderen, maar we laten ook zien waar de risico’s nog altijd kunnen ontstaan. Daar komt bij dat we afspraken zullen maken met u aan de hand van de daarvoor bestemde formulieren in het zorgdossier. Deze zullen, mocht dit van toepassing zijn, ook worden opgenomen in het zorgplan.

Leren van fouten

Aan de hand van deze methode is het een stuk eenvoudiger om te leren van bepaalde fouten die op kunnen treden bij het medicijngebruik. Door deze fouten in kaart te brengen is het als gevolg weer mogelijk om te verbeteren op deze vlakken. Dit kan zijn op verschillende onderdelen van het medicijngebruik. Zo kan er verbeterd worden op het gebied van de medicijninname zelf tot aan het contact tussen huisarts en cliënt. Middels ons strikte medicijnbeleid worden de risico’s die mogelijkerwijs optreden bij medicijngebruik aanzienlijk verminderd. De risico’s die daadwerkelijk tot kleine fouten leiden zullen vervolgens dienen als leermoment voor onze zorgorganisatie.


Hoe zit er uit in de praktijk:

Aan de hand van deze methode is het een stuk eenvoudiger om te leren van bepaalde fouten die op kunnen treden bij het medicijngebruik. Door deze fouten in kaart te brengen is het als gevolg weer mogelijk om te verbeteren op deze vlakken. Dit kan zijn op verschillende onderdelen van het medicijngebruik. Zo kan er verbeterd worden op het gebied van de medicijninname zelf tot aan het contact tussen huisarts en cliënt. Middels ons strikte medicijnbeleid worden de risico’s die mogelijkerwijs optreden bij medicijngebruik aanzienlijk verminderd. De risico’s die daadwerkelijk tot kleine fouten leiden zullen vervolgens dienen als leermoment voor onze zorgorganisatie.

Het is handig om eens te bekijken hoe dit er voor u in de praktijk uit zal zien. Bij het intakegesprek zullen onze medewerkers u vragen welke medicijnen u op een dagelijkse of wekelijkse basis gebruikt. Dit wordt allemaal genoteerd, hierdoor zijn wij van Zeliszorg op de hoogte van uw medicijngebruik. Naast dit overleg wordt er een afspraak gemaakt om te bekijken wie ervoor zorgt dat u deze medicijnen op tijd inneemt. Als u dit nog veilig zelf kan, is dat natuurlijk prima. Maar het kan uiteraard ook door een medewerker van Zeliszorg worden gedaan, al is het ook mogelijk dat u ervoor kiest om een familielid of een bekende naar voren te schuiven voor het innemen van de medicijnen. Wanneer u ervoor kiest om dit door Zeliszorg te laten doen, dan zullen wij een medicijn aftekenlijst gebruiken. Aan de hand hiervan kunnen we zien of alle medicijnen daadwerkelijk zijn ingenomen. Als laatste wordt er afgesproken wie er eindverantwoordelijke is voor de bestelling van uw medicatie. Al deze gegevens worden onderdeel van uw zorgplan en zorgvuldig vastgelegd.