085 0410 140
Zeliszorg Thuiszorg arnhem

Vrijheidsbeperking

Normaal gesproken zijn vrijheidsbeperkende maatregelen niet nodig voor cliënten. In de meeste gevallen zal alles goed gaan. Echter zijn er enkele situaties denkbaar waarin vrijheidsbeperkende maatregelen toch wel toegepast moeten worden. Bij Zeliszorg gebeurt dit alleen in uitzonderlijke situaties. Wat verstaan wij onder vrijheidsbeperkende maatregelen en op wat voor manier wordt dit toegepast door Zeliszorg? Hierover zullen wij u eens het een en ander laten zien, zo weet u waar u rekening mee kunt houden.

Wat zijn vrijheidsbeperkende maatregelen

Onder vrijheidsbeperkende maatregelen worden de maatregelen gezien die u beperken in uw bewegingsvrijheid. Dit kan op diverse manieren plaatsvinden. Zo is het mogelijk om aan een hoog-laagbed gebruik te maken van bedhekken of van een Zweedse band. De vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen zowel in bed als in een rolstoel worden toegepast, zo kan het ook voorkomen dat een rolstoel op de rem wordt gezet. Deze vrijheidsbeperkende maatregelen zijn er om uw veiligheid te beschermen en ze worden dan ook alleen toegepast in de gevallen wanneer er geen alternatief is voor de cliënt.

De vrijheidsbeperkende maatregelen zijn in het leven geroepen door de “Wet zorg en dwang”. Het oogpunt van deze wet is om de cliënten met onder andere dementie of een andere beperking te beschermen tegen zichzelf. Het uitgangspunt van deze maatregelen luidt ook wel als volgt: Nee, tenzij. Dit wil dus zeggen dat in beginsel de maatregelen niet mogen worden opgelegd, tenzij er sprake is van een ernstig gevaar. We hebben het al kort geschetst, echter is het belangrijk om de maatregelen eens wat nader toe te lichten die mogelijk kunnen worden gebruikt in noodsituaties:

Enkele voorbeelden van vrijheidsbeperkende maatregelen:

  • Zweedse band – Deze band dient ter bescherming van de cliënt en wordt alleen bij acuut gevaar toegepast. Deze band is ervoor om te zorgen dat de cliënt het bed niet kan verlaten, vaak alleen voor korte duur.
  • Bedhekken – Middels deze hekken zal de cliënt niet zomaar uit bed kunnen stappen, deze maatregel wordt nogal eens gebruikt voor mensen met dementie die regelmatig zelfstandig het bed proberen te verlaten.
  • Rolstoel slot/rem – Dit is de minst erge maatregel van allemaal, de rolstoel van de cliënt wordt op de rem op de gezet om te voorkomen dat deze ongevraagd wegrijd.

Aangezien de meeste incidenten gebeuren op de momenten dat cliënten zonder toestemming aan de wandel gaan, voornamelijk de ouderen met dementie, bieden deze beperkende maatregel een handig middel om de cliënt te beschermen. Vaak wordt het niet toegepast, maar in de gevallen dat het echt nodig is zullen de vrijheidsbeperkende maatregelen altijd kunnen dienen als een noodplan.

Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen bij Zeliszorg

Bij Zeliszorg gebruiken wij in beginsel géén vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit vanuit het oogpunt dat wij erin geloven dat u als cliënt zijn natuurlijk maximale vrijheid moet kunnen hebben. Mocht het echter voor de veiligheid van de cliënt toch noodzakelijk zijn dan kunnen er verscheidene vrijheidsbeperkende maatregelen worden opgelegd. Dit gebruikt altijd pas na uitgebreid overleg met de mantelzorger en/of met de familie, wij van Zeliszorg zullen dus nooit zomaar tegen uw zin bepaalde vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen. Los van dit overleg kan een vrijheidsbeperkende maatregel ook alleen worden overlegd wanneer er schriftelijke toestemming is van de huisarts. Is deze toestemming van de huisarts er niet dan worden de bovenstaande maatregelen nooit of te nimmer bij de cliënten toegepast.

 

Per 1-1-2020 zal de wet omtrent vrijheidsbeperkende maatregelen weer veranderen. Omdat wij ons natuurlijk aan die wet houden, kan het zijn  dat het er anders uit gaat zien als hierboven beschreven.