085 0410 140
Zeliszorg Thuiszorg arnhem

Wet langdurige zorg

Op wie is de WLZ van toepassing?

De wet Langdurige Zorg is bedoeld voor mensen die langdurig, intensieve zorg nodig hebben. Denk hierbij aan ouderen of iemand met een chronische ziekte.
Vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) wordt nu o.a. zorg betaald aan mensen die in een instelling verblijven, bijvoorbeeld een verpleeghuis.
Als u op een wachtlijst staat voor blijvende opname, kunt u soms in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de WLZ. Dit noemen we overbrugginszorg.

Maar als u liever thuis blijft wonen dan kan dat ook!

Ook in z’n situatie kunt u mogelijk aanspraak maken op vergoeding van zorg vanuit de WLZ.
Dit is afhankelijk van het indicatiebesluit van het C.I.Z. (Centrum Indicatiekantoor voor Zorg) Waar beoordeeld wordt óf en voor welke vorm van zorg u in aanmerking komt.

Wanneer is de WLZ van toepassing?

Om voor een indicatie van het CIZ voor WLZ-zorg in aanmerking te komen, zijn er 3 belangrijke criteria waar u aan moet voldoen:

  • U heeft een lichamelijke ziekte of beperking, óf een psychogeriatrische aandoening zoals bv dementie, óf u heeft een zintuigelijke beperking.
  • U hebt voorgoed zorg nodig. De zorg die u hebt, zal uw leven lang nodig blijven.
  • U heeft voortdurend iemand in uw nabijheid nodig.

Hoe kunt u WLZ zorg krijgen?

Als u aanspraak wilt maken op vergoeding vanuit de WLZ, dan heeft u een indicatie nodig.
In dit geval zal de indicatie gesteld moeten worden door iemand van het centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Zij zullen samen met u kijken welke zorg er nodig is, welke zorg er al geboden wordt door b.v. een mantelzorger en welke zorg dus nog nodig is. Ook zullen zij bepalen hoeveel tijd u hiervoor krijgt.

Eigen bijdrage bij WLZ zorg.

In Nederland is iedereen verplicht een ziektekostenverzekering te hebben. Iedereen die z’n ziektekostenverzekering heeft, betaald dus mee aan o.a. de WLZ-zorg. Meestal moet u zelf een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan en de inning wordt geregeld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en is afhankelijk van uw inkomen.

Als u meer wilt weten over de eigen bijdrage, dan kunt u naar hun website: www.hetcak.nl

Ook kunt u ze bellen op telefoon nummer: 0800-0087

Onze zorgvuldig uigezochte en verzekerd gekwalificeerde zorgverleners hebben eerdere ervaring met klanten die een van de volgende zorg nodig hebben:

Met de hulp van Zeliszorg kunt u zo lang mogelijk thuis wonen

Uw geluk behouden door zo lang mogelijk thuis te blijven wonen!
Zorg die wij leveren

Meer informatie over zorg

Tips voor valpreventie bij ouderen thuis

Tips voor valpreventie bij ouderen thuis

Valpreventie is een essentieel onderwerp binnen de zorg voor ouderen, senioren zijn nou eenmaal meer vatbaar voor vallen en gewond raken dan de rest van de bevolking. Gemiddeld komt er iedere vijf minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een ongeluk of een val in huis (102.000 bezoeken in 2017). In maar liefst twee-derde van al deze gevallen is…

Eerste Tekenen Van Dementie

Eerste Tekenen Van Dementie

Dementie is een ernstige aandoening die miljoenen levens over de hele wereld treft. Volgens onderzoek heeft ongeveer 7,1% van alle mensen ouder dan 65 jaar last van een vorm van dementie. In feite wordt geschat dat elke 3 seconden iemand ter wereld dementie ontwikkelt. Er werd ook geconcludeerd dat het risico op het ontwikkelen van dementie na de leeftijd van…

7 Tips Over Hoe U De Beste Thuiszorg Kunt Kiezen

7 Tips Over Hoe U De Beste Thuiszorg Kunt Kiezen

De kans is ontzettend groot dat het er toch echt een keer aan zit te komen, u op een gegeven moment zorg voor uzelf of voor uw naasten moeten zoeken. Nu zijn er echt talloze soorten mogelijkheden voor waar u terecht komt. Door de vele zorgorganisaties is het nu eenmaal een stuk makkelijker om de organisatie te kiezen die het…